Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Punktualnie o godzinie 8:00 02 września w I Liceum Ogólnokształcącym Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie rozpoczął się nowy rok szkolny. Pani Agata Karolczyk – Kozyra, której Starostwo Powiatowe we Wschowie – organ prowadzący szkołę – powierzyło obowiązki dyrektora na czas nieobecności Pani Dyrektor Elżbiety Przygody, powitała uczniów, rodziców, grono pedagogiczne oraz przybyłych gości. W swoim wystąpieniu życzyła młodzieży jak najlepszych wyników w nauce, rozwijania zainteresowań i zdolności, a także pozytywnego nastawienia. Zwracając się do nauczycieli, Agata Karolczyk-Kozyra poprosiła, by służyli uczniom swoim wsparciem, radą, wiedzą i doświadczeniem oraz by nie zabrakło im dobrego humoru, kreatywności i chęci rozwijania własnych umiejętności.
W wyniku przeprowadzonej w lipcu rekrutacji naukę w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie rozpoczyna 164 uczniów w sześciu klasach pierwszych – trzech po szkole podstawowej i trzech po gimnazjum. Pierwszoklasiści będą kontynuować naukę w klasach o profilu politechniczno-humanistycznym, ekonomiczno-językowym oraz biologiczno-chemicznym z zajęciami rekreacyjno-sportowymi. P. o. dyrektora podkreśliła, że jest to możliwe dzięki dużemu wsparciu i zrozumieniu ze strony organu prowadzącego szkołę. Reprezentujący Starostwo Powiatowe we Wschowie zastępca Starosty Wschowskiego Pan Waldemar Starosta życzył uczniom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym, jednocześnie zwracając uwagę na to, iż utrzymanie wysokiego poziomu edukacji jest obowiązkiem organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego. Poprosił młodzież, by realizowała swoje pasje i zainteresowania rozsławiając przy tym imię powiatu.