Dokumenty

Dokumenty I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana

 we Wschowie

pobierz

Statut I LO im T. Zana we Wschowie

 statut

Szkolny Program Wychowawczy

szkolny program wychowawczy

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 wewnątrz szkolny system oceniania

Zasady zwalniania i usprawiedliwiania

kodeks obecności

Regulamin przyznawania stypendium naukowego i sportowego

 regulamin stypendium naukowego i sportowego

Program Profilaktyki Szkolnej

program profilaktyki szkolnej

Dokumenty Gimnazjum Językowego we Wschowie

Szkolny Program Wychowawczy szkolny program wychowawczy 
Program Program Profilaktyki Szkolnej program profilaktyki szkolnej
Zasady zwalniania i usprawiedliwiania kodeks obecności
Projekt edukacyjny – lista tematów  projekt edukacyjny w gimnazjum