Oferta Edukacyjna Liceum

KIERUNKI NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

JC8A9702

Informatyczno – matematyczny (politechniczny)

 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka
 • Przedmioty punktowane: matematyka, informatyka, fizyka
 • Pierwszy język do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, rosyjski
 • Drugi język do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, hiszpański (jeśli utworzy się grupa)

Zasada wyboru: jeśli zostanie wybrany jako pierwszy język – angielski to drugi język wybierany jest z zestawu bez j. angielskiego (zasada dotyczy wyboru każdego języka obcego)

Wszystkim zainteresowanym realizacją rozszerzenia z języka angielskiego proponuje się fakultet  „język angielski” przygotowujący do zdania egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Matematyczno – ekonomiczny

 • Przedmioty rozszerzone: geografia, informatyka lub język angielski (wybór należy do ucznia), matematyka
 • Przedmioty punktowane: geografia, matematyka, informatyka
 • Drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. hiszpański, j. angielski (zasada wyboru: jeśli zostanie wybrany jako pierwszy język angielski, to drugi język wybierany jest z zestawu bez j. angielskiego)

Humanistyczno – dziennikarski

 • Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski
 • Przedmioty punktowane: historia, j. angielski, WOS
 • Drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. hiszpański (jeśli utworzy się grupa)

Wszystkim zainteresowanym realizacją rozszerzenia z wiedzy o społeczeństwie proponuje się fakultet z WOS-u przygotowujący do zdania egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.

Dodatkowo dla chętnych proponuje się praktyki w redakcjach dziennikarskich, warsztaty dziennikarskie, udział w elitarnym Klubie Miłośników Historii oraz spotkania z absolwentami liceum, przybliżające specyfikę zawodu prawnika.

Biologiczno – chemiczny (z geografią)

 • Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, geografia
 • Przedmioty punktowane: biologia, chemia, geografia
 • Pierwszy język do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, rosyjski
 • Drugi język do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, hiszpański (jeśli utworzy się grupa). Zasada wyboru: jeśli zostanie wybrany jako pierwszy język angielski, to drugi język wybierany jest z zestawu bez j. angielskiego.

Wszystkim zainteresowanym realizacją rozszerzenia z języka angielskiego i fizyki proponuje się fakultet  „język angielski” i fizyka, przygotowujący do zdania egzaminu maturalnego z języka angielskiego i fizyki na poziomie rozszerzonym.

Dodatkowo, część godzin chemii będzie realizowana w profesjonalnym laboratorium Spółki Komunalnej we Wschowie.

Dwujęzyczny – angielski (z geografią)

 • Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, WOS
 • Przedmioty punktowane: język angielski, geografia, WOS
 • Drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. hiszpański (jeśli utworzy się grupa)

Wszystkim zainteresowanym realizacją rozszerzenia z matematyki proponuje się fakultet  matematyczny, przygotowujący do zdania egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym

Lingwistyczny (trzy języki obce!!! )

– z językiem angielskim, niemieckim lub rosyjskim, dodatkowo wprowadza się podstawy trzeciego języka obcego: francuskiego lub hiszpańskiego

 • Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, język niemiecki lub język rosyjski (jeśli utworzy się grupa)
 • Przedmioty punktowane: język angielski, WOS, historia

Wprowadza się podstawy nauczania trzeciego języka obcego: j. francuski, hiszpański (do wyboru przez ucznia, jeśli utworzy się grupa).

Wszystkim zainteresowanym realizacją rozszerzenia z historii proponuje się fakultet  historyczny przygotowujący do zdania egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym.

Dodatkowo – dla osób chętnych – proponuje się uczestnictwo w Klubie Miłośników Historii.

Aktywność sportowa (o profilach: piłka nożna, tenis ziemny)

Uczniowie tej klasy będą mieli całkowity wpływ na wybór przedmiotów, które od drugiego roku nauki będą realizowane w zakresie rozszerzonym. Dokonają wyboru (większością głosów) w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017.

Proponujemy realizację rozszerzenia z dwóch przedmiotów.

 • język angielski lub inny język obcy wybrany przez uczniów (wskazany przez kandydata we wniosku) lub inny przedmiot zgłoszony przez uczniów (reguła większości)
 • przedmiot wybrany przez uczniów w I roku nauki (reguła większości) spośród: biologia, geografia, matematyka, historia lub inny przedmiot zgłoszony przez uczniów
 • Przedmioty punktowane: język angielski, biologia, geografia

Drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. hiszpański, j. angielski (jeśli utworzy się grupa). Zasada wyboru: jeśli zostanie wybrany jako pierwszy język angielski, to drugi język wybierany jest z zestawu bez j. angielskiego.

Klasa sportowa będzie podzielona na dwie grupy:

 1. SEKCJĘ PIŁKI NOŻNEJ

 2. SEKCJĘ TENISA ZIEMNEGO, CROSSMINTONA I GIER SPORTOWYCH

 

 

Informacja dla wszystkich uczniów klas pierwszych

Nauczanie na fakultetach będzie organizowane międzyoddziałowo, co oznacza, że uczniowie wszystkich kierunków będą mogli uczestniczyć w wybranych przez siebie propozycjach fakultetów.

 

 

Szkoła bierze udział w międzynarodowych i krajowych projektach edukacyjnych.

Erasmus+

Euroweek Szkoła Liderów

Polska w XX wieku – ogólnopolskie warsztaty historyczne Prof. Bronisława Geremka

NOWY, BARDZO ATRAKCYJNY PROFIL!!!

JC8A1247

Aktywność sportowa (o profilach: piłka nożna, tenis ziemny)

 

Na początku roku szkolnego każdy uczeń klasy sportowej otrzyma dres treningowy

 

Profil skierowany jest do uczniów, którzy lubią sport, swój czas chętnie poświęcają różnym aktywnościom sportowym, jak również do tych, którzy właśnie w tej chwili uznali, że chcą najbliższe trzy lata a może i całe życie poświęcić rozwijaniu sprawności fizycznej, atrakcyjności i zdrowiu.

Wybierając ten profil, oprócz wielu przyjemności związanych ze sportową przygodą, będziesz miał możliwość zdać maturę i kontynuować naukę na wybranej przez siebie wyższej uczelni. Sugerowane kierunki są związane z zawodami wymagającymi dużej sprawności fizycznej i dobrego zdrowia, czyli wszelkiego rodzaju służby mundurowe, a także fizjoterapia, rehabilitacja, wychowanie fizyczne oraz inne profesje związane z realizacją przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Zajęcia sportowe będą prowadzone przez profesjonalnych trenerów piłki nożnej, na takich obiektach sportowych jak boisko wielofunkcyjne, Orlik, boisko z prawdziwą murawą, siłownia „pod chmurką”, sala gimnastyczna oraz pływalnia.

 

Uczniowie tej klasy będą mieli całkowity wpływ na wybór przedmiotów, które od drugiego roku nauki będą realizowane w zakresie rozszerzonym. Dokonają wyboru (większością głosów) w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017.

Proponujemy realizację rozszerzenia z dwóch przedmiotów.

 • język angielski lub inny język obcy wybrany przez uczniów (wskazany przez kandydata we wniosku) lub inny przedmiot zgłoszony przez uczniów (reguła większości)
 • przedmiot wybrany przez uczniów w I roku nauki (reguła większości) spośród: biologia, geografia, matematyka, historia lub inny przedmiot zgłoszony przez uczniów
 • Przedmioty punktowane: język angielski, biologia, geografia
 • Drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. hiszpański (jeśli utworzy się grupa)

 

Klasa sportowa będzie podzielona na dwie grupy:

     SEKCJĘ PIŁKI NOŻNEJ 

      SEKCJĘ TENISA ZIEMNEGO, CROSSMINTONA I GIER SPORTOWYCH

    

          Sekcja piłki nożnej (dziewczyny też kopią w piłkę)

W zakresie zajęć z piłki nożnej gwarantujemy:

 • profesjonalne szkolenie dla początkujących i zaawansowanych zawodników,
 • sprzęt i obiekty sportowe
 • współpracę z klubami
 • uczestnictwo w turniejach i rozgrywkach piłkarskich
 • wyjazdy na mecze Ekstraklasy Piłkarskiej
 • doskonalenie sprawności ogólnej
 • w I roku – 9 godzin zajęć sportowych tygodniowo, w tym 3 godziny wychowania fizycznego i 6 godzin piłki nożnej
 • od II roku – 9 godzin zajęć sportowych tygodniowo, w tym 3 godziny wychowania fizycznego i 6 godzin piłki nożnej

 

          Sekcja tenisa ziemnego, crossmintona i gier sportowych

W zakresie zajęć tej sekcji gwarantujemy:

 • szkolenie dla początkujących i zaawansowanych zawodników,
 • zdobywanie podstawowych umiejętności gry w tenisa ziemnego
 • naukę gry w crossmintona – nowy, odlotowy sposób na aktywność fizyczną
 • naukę i doskonalenie umiejętności w zespołowych grach sportowych
 • udział w zawodach i imprezach sportowych
 • poznawanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego (basen, kręgle, wycieczki piesze i rowerowe, e-sporty)
 • w I roku – 9 godzin zajęć sportowych tygodniowo, w tym 3 godziny wychowania fizycznego i 6 godz. tenisa ziemnego, crossmintona i gier sportowych
 • od II roku – 9 godzin zajęć sportowych tygodniowo, w tym 3 godziny wychowania fizycznego i 6 godz. tenisa ziemnego, crossmintona i gier sportowych

 

Już dzisiaj postaw na zdrowie i aktywność sportową!!!